Zpravodajství od Centrální dluhové poradny

Likvidace společnosti

Proces přeměny vlastnictví společnosti je právně naprosto bezproblémový, s cílem eliminovat všechna potenciální budoucí rizika, která byste jako bývalý vlastník mohl nést. Přebíráme podíl v problematické, ztrátové nebo zadlužené společnosti s.r.o. a poskytneme podporu při řešení krize ve společnosti. Ulevíme vám od obtíží spojených s nesnadnou firmou!