Osobní bankrot, odborně známý jako oddlužení fyzických osob, je procesem, který umožňuje jednotlivcům, kteří se dostali do dluhové pasti, legálně se zbavit svých závazků a začít nový finanční život. Pokud se cítíte, jako byste byli na pokraji finančního propasti, je možné, že osobní bankrot bude tím nejlepším řešením pro vás. Ale jak to vlastně funguje?

Kdo může vyhlásit osobní bankrot?
Osobní bankrot v České republice může vyhlásit každý občan, který není schopen splácet své závazky. Aby byl bankrot schválen, musí dlužník prokázat, že jeho neschopnost splácet dluhy není výsledkem vlastního úmyslného jednání.

Jaký je průběh osobního bankrotu?
Po podání návrhu na oddlužení u příslušného soudu následuje fáze přezkumu. Pokud soud návrh schválí, věřitelé mají možnost uplatnit své pohledávky. Následuje fáze splácení, kdy dlužník splácí své závazky v souladu s platebním kalendářem po dobu 5 let. Pokud dlužník splní všechny své povinnosti, je mu na konci tohoto období prominuta zbývající část dluhů.

Výhody a nevýhody osobního bankrotu
Hlavní výhodou osobního bankrotu je možnost zbavit se těžkého dluhového břemene a získat tak nový start. Zároveň však proces vyhlášení bankrotu může mít negativní dopad na dlužníkovu kreditní historii, což může komplikovat budoucí možnosti získání půjček.

Závěr
Osobní bankrot je důležitým nástrojem pro ty, kteří se dostali do finanční tísně. Pokud zvažujete tuto možnost, doporučujeme konzultovat se specialistou na dluhové poradenství, který vám pomůže vyhodnotit vaši situaci a rozhodnout, zda je bankrot pro vás tím správným řešením.