Zpravodajství od Centrální dluhové poradny

Kdo schvaluje osobní bankrot?

Osobní bankrot, nebo také oddlužení, je schvalován insolvenčním soudem. Proces začíná tím, že dlužník podá insolvenčnímu soudu návrh na oddlužení. Součástí návrhu jsou také dokumenty potvrzující finanční situaci dlužníka, jako jsou výpisy z evidence dluhů, přehled majetku a příjmů nebo seznam věřitelů.