Dle nejnovější zprávy Eurostatu došlo v druhém čtvrtletí letošního roku k nárůstu firemních bankrotů v Evropské unii o 8,4 %. Tento nárůst je nejvyšší od roku 2015, kdy byly zahájeny srovnatelné analýzy.

Hlavní vliv na tento skok měly zejména sektory ubytování a stravování, kde došlo k nárůstu bankrotů o neuvěřitelných 24 %. Další sektory s významným nárůstem zahrnovaly dopravu, skladování a oblasti jako vzdělání, zdravotní péče či sociální aktivity.

Mezi členskými státy EU bylo Maďarsko nejvíce postiženo s nárůstem bankrotů o 40,1 %, následované Estonskem a Lotyšskem, kde bankroty vzrostly téměř o čtvrtinu.

Naopak, co se týče nově registrovaných firem v EU, došlo v druhém čtvrtletí k mírnému poklesu o 0,6 %, avšak stále je to více než v období let 2015 až 2022.

I když zpráva Eurostatu Českou republiku neobsahuje, místní data od společnosti CRIF - Czech Credit Bureau ukazují, že v první polovině tohoto roku bylo v Česku vyhlášeno 6 684 osobních bankrotů, což je o 10 % méně oproti předchozímu roku. V červenci pak české firmy vyhlásily 931 osobních bankrotů, což je pokles o 354 oproti červnu.


Závěr:

Ačkoli může být tento nárůst bankrotů alarmující, je důležité mít přehled o konkrétních sektorech a zemích, které jsou nejvíce postiženy. Předpokládá se, že analýza trendů a hloubější pochopení těchto statistik nám pomůže lépe se připravit na budoucí výzvy v ekonomice EU.

Likvidace firmy | i bez účetnictví, tržeb a majetku