Věřitelé často hledají způsoby, jak dosáhnout svých pohledávek, ale v nedávném případu překročili všechny meze přijatelného chování. V době osobního bankrotu se manželům narodilo první dítě. Většina z nás by tuto událost považovala za radostnou a bývala by plná soucitu pro rodiče, kteří se snaží zlepšit své finanční postavení. Avšak věřitelé? Ti měli jiný názor.

Osobní bankrot | Zdarma (osobni-bankroty.cz)

Ve snaze maximalizovat své pohledávky podali věřitelé žalobu na manžele, tvrdíce, že mít dítě v době oddlužení je "nepoctivým záměrem". Argumentovali, že matka měla přerušit svou mateřskou dovolenou a vrátit se do práce k zaplacení dluhů. Toto obvinění v kontextu, kdy manželka nemohla kvůli svému věku riskovat potrat, je nejen absurdní, ale i nemravné.


Soudy se musely vypořádat s touto trapnou argumentací a dospěly k závěru, který by měl být samozřejmý pro každého s minimálním smyslem pro empatii a lidskost: Rodičovství není nepoctivý záměr. Je to přirozená součást lidského života a neměla by být považována za něco, co je v rozporu s plněním finančních závazků.


Tato groteskní žaloba odráží hluboký nedostatek lidskosti na straně věřitelů. Považovat narození dítěte za strategii vyhýbání se splácení dluhů? To je absurdní a cynické. Je důležité, aby se společnost postavila proti takovým postojům a chránila základní lidská práva a hodnoty.


Kromě toho, soud správně upozornil, že je ve veřejném zájmu, aby byly osoby v ekonomickém úpadku podporovány v návratu do společnosti bez dluhů. A je také ve veřejném zájmu, aby tato podpora nezasahovala do jejich rodinného života.


Věřitelé by si měli uvědomit, že stojí na špatné straně historie. Věřitelé by měli respektovat lidská práva a hodnoty, a ne se snažit je podkopávat za účelem maximalizace svého zisku.