V roce 2023 došlo v České republice k výraznému poklesu počtu vyhlášených osobních bankrotů, které dosáhly nejnižší hodnoty od roku 2011. Přestože byl zaznamenán mírný nárůst počtu insolvenčních návrhů, platební morálka se zlepšila a úspory domácností rostly.

Minulý rok se nesl v duchu pozitivního trendu v oblasti osobních bankrotů v České republice. S celkovým počtem 12.868 případů došlo k tříprocentnímu poklesu ve srovnání s předchozím rokem, což představuje nejnižší počet vyhlášených osobních bankrotů za posledních dvanáct let. Naopak, bylo podáno 13.641 insolvenčních návrhů, což je o půl procenta více než v roce předchozím, avšak tento mírný nárůst nenarušil celkově pozitivní obrázek.

Údaje naznačují, že občané ČR se v loňském roce stali zodpovědnějšími ve splácení spotřebitelských úvěrů, a to se odrazilo i na růstu jejich bankovních vkladů, který převýšil objem nových bankovních úvěrů. Přesto analytici nevylučují možný mírný vzestup počtu osobních bankrotů v nadcházejícím roce, zejména vzhledem k nerovnoměrnému rozdělení úspor mezi domácnostmi a rostoucímu počtu těch, které žijí od výplaty k výplatě.

V regionálním srovnání se nejvíce osobních bankrotů v roce 2023 vyhlásilo v Moravskoslezském kraji, následovaném Ústeckým a Středočeským krajem. Naopak Vysočina a Zlínský kraj zaznamenaly nejnižší počet těchto případů. Největší pokles počtu bankrotů oproti předchozímu roku byl evidován v Jihomoravském a Zlínském kraji.

Ústecký kraj si udržel neslavné prvenství v počtu vyhlášených bankrotů na 10.000 obyvatel, což dlouhodobě ukazuje na vysoké riziko finanční nestability jeho obyvatel. Oproti tomu v Praze a na Vysočině bylo situace nejpříznivější s nejnižším počtem bankrotů na 10.000 obyvatel.

Tento vývoj ukazuje na potřebu dalšího zlepšování finanční gramotnosti a podpory zdravého finančního chování mezi občany ČR, aby se trend poklesu osobních bankrotů mohl udržet i v nadcházejících letech.