Sněmovna dnes schválila vládní novelu insolvenčního zákona, která zkracuje dobu oddlužení z pěti let na tři roky pro všechny dlužníky. Tento krok, přijatý s některými úpravami, je významným posunem vpřed v oblasti oddlužení v České republice, která dosud zaostávala za standardy civilizovaných zemí.

Navzdory kritikům, kteří varují, že zkrácení doby oddlužení zhorší pozici věřitelů, zákon prošel hlasy 107 ze 173 přítomných poslanců. Zákonodárci pětice koaličních stran a opozičního hnutí SPD hlasovali pro, zatímco poslanci hnutí ANO se většinově zdrželi.

Podle novely bude tříletý proces oddlužení platit nejen pro podnikatele, jak vyžaduje evropská směrnice, ale také pro spotřebitele. Tento krok je v souladu s vládním programem, který usiluje o to, aby předlužení lidé měli možnost rychleji se dostat z dluhové pasti a vrátit se do legální ekonomiky.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) označil novelu za „koaliční kompromis“. Helena Válková (ANO) ji kritizovala jako aktivistickou, zatímco Olga Richterová (Piráti) upozornila na nespravedlivost rozlišování mezi živnostníky a ostatními jednotlivci.

Nyní existují dvě možnosti oddlužení: uhradit za pět let alespoň 30 procent dluhu, nebo za tři roky nejméně 60 procent. Novela zavádí tříletý proces oddlužení bez podmínky splacení určité části pohledávek věřitelů. Případy se budou posuzovat individuálně.

Sněmovna na návrh ministra Blažka rozšířila výčet podkladů pro insolvenční správce a prodloužila lhůtu pro věřitele na podání návrhu na prodloužení nebo zrušení oddlužení. Tím se zajistí větší kontrola nad plněním podmínek dlužníky.

Zkrácení doby oddlužení je důležitým krokem k modernizaci českého insolvenčního systému, který dosud zaostával za standardy civilizovaných zemí. Tento krok poskytuje předluženým lidem druhou šanci a umožňuje jim rychlejší návrat do legální ekonomiky. Zároveň je však nutné, aby věřitelé nesli větší díl odpovědnosti a měli dostatek možností kontrolovat své klienty.

Věřitelé mají možnost kontrolovat své klienty a musí nést větší odpovědnost za poskytnutí úvěrů. Tato odpovědnost je klíčová pro zajištění spravedlivého a funkčního systému oddlužení, který chrání nejen dlužníky, ale i věřitele.

Změna zákona tak přináší nový, vyváženější přístup k oddlužení, který je krokem správným směrem pro celou společnost.