Upoutávka: V roce 2023 došlo v České republice k historicky nejnižšímu počtu osobních bankrotů od roku 2011. Přestože data ukazují na zlepšení finanční situace občanů, experti z CERD varují před potenciálními budoucími výzvami. Podívejme se blíže na to, co za tímto poklesem stojí a jaké faktory by mohly ovlivnit trend osobních bankrotů v nadcházejících letech.

V posledním roce došlo v České republice k výraznému poklesu osobních bankrotů, čímž se trend obrátil směrem k finanční stabilitě. Podle nejnovějších statistik bylo v loňském roce vyhlášeno 12 868 osobních bankrotů, což je o tři procenta méně než v předchozím roce. Tato čísla představují nejnižší zaznamenaný počet osobních bankrotů za posledních deset let, což naznačuje potenciální zlepšení finanční situace občanů.

Data poskytnutá expertním týmem z CERD ukazují, že největší riziko bankrotu je stále v Ústeckém kraji. Přestože byla v roce 2023 zaznamenána lepší platební morálka domácností při splácení spotřebních úvěrů, rostoucí nesoulad mezi úsporami a životními náklady zůstává hlavním bodem obav.

Navzdory současnému poklesu je důležité si uvědomit, že vývoj osobních bankrotů může být ovlivněn řadou faktorů. Jedním z nich je rostoucí nerovnost v distribuci úspor mezi občany a zvyšující se počet domácností žijících od výplaty k výplatě. Tento faktor, jak zdůrazňují experti z CERD, by mohl vést k zvýšenému počtu osobních bankrotů v budoucnosti.

S poklesem reálných příjmů v Česku v posledních dvou letech a předpovídaným opětovným růstem příjmů v případě nižší inflace, se může situace dále komplikovat. Snížení úrokových sazeb by mohlo vést ke zvýšené poptávce po úvěrech, což by mohlo zvýšit riziko zadlužení a potenciálně vést k další vlně osobních bankrotů.

V prosinci 2023 bylo vyhlášeno nejméně osobních bankrotů za celý rok, pouze 881, což naznačuje možný obrat ve vývoji této problematiky. Naproti tomu počet firemních bankrotů klesl o 40 na celkových 660.

Vzhledem k těmto trendům je důležité sledovat vývoj ekonomických podmínek a připravit se na možné budoucí výzvy. Zatímco současná situace naznačuje zlepšení, nejistota v ekonomice a nerovnoměrné rozdělení úspor mezi občany