Česká republika zaznamenala v lednu výrazný nárůst v počtu osobních bankrotů, což signalizuje potenciální zhoršení finanční situace domácností. S celkem 1 133 případy se lednové číslo nejenže zvýšilo o 259 oproti prosinci, ale také překonalo průměrný měsíční počet z předchozího roku, který činil 1 064. Kromě toho bylo v lednu podáno 1 096 insolvenčních návrhů.

Za uplynulý rok dosáhl průměr osobních bankrotů v ČR hodnoty 12 na každých 10 tisíc obyvatel, což odpovídá celkovému počtu 12 994 případů - o 1 % více než v předchozím dvanáctiměsíčním období. Předložených návrhů na osobní bankrot bylo dokonce o 2 % více, celkem 13 757.

Regionálně se situace liší. Největší počet bankrotů v lednu byl zaznamenán v Moravskoslezském, Středočeském a Ústeckém kraji, zatímco nejnižší v Pardubickém, na Vysočině a ve Zlínském kraji. Přestože v pěti krajích došlo k poklesu počtu bankrotů, s největším úbytkem ve Zlínském kraji o 10 %, zaznamenal kraj Vysočina a Pardubický kraj nejvyšší meziroční nárůst.

Zvláště zranitelným regionem zůstává Ústecký kraj s 21 bankroty na 10 tisíc obyvatel v posledním roce, následovaný Karlovarským a Moravskoslezským krajem. Naproti tomu v Praze bylo vyhlášeno nejméně osobních bankrotů na obyvatele - pouhých 7 na 10 tisíc, což je výrazně méně než v Ústeckém kraji.

Tento trend ukazuje na zhoršení platební morálky u spotřebitelských úvěrů a naznačuje možné další zvyšování počtu osobních bankrotů v průběhu roku, což vyvolává obavy o finanční stabilitu českých domácností.

Poradna pro osobní bankrot | Oddlužení pro osoby a firmy (poradnaproosobnibankrot.cz)