Proces přeměny vlastnictví společnosti je právně naprosto bezproblémový, s cílem eliminovat všechna potenciální budoucí rizika, která byste jako bývalý vlastník mohl nést. Přebíráme podíl v problematické, ztrátové nebo zadlužené společnosti s.r.o. a poskytneme podporu při řešení krize ve společnosti. Ulevíme vám od obtíží spojených s nesnadnou firmou!

Jako součást převzetí společnosti zajistíme také změnu statutárních orgánů. Pokud je to požadováno, můžeme rovněž změnit název a adresu společnosti. Tím vám poskytneme možnost se věnovat novým, smysluplným aktivitám!

Likvidace a odkoupení firmy - Centrální dluhová poradna (centralnidluhovaporadna.cz)