Osobní bankrot, nebo také oddlužení, je schvalován insolvenčním soudem. Proces začíná tím, že dlužník podá insolvenčnímu soudu návrh na oddlužení. Součástí návrhu jsou také dokumenty potvrzující finanční situaci dlužníka, jako jsou výpisy z evidence dluhů, přehled majetku a příjmů nebo seznam věřitelů.

Insolvenční soud poté posoudí podaný návrh. Pokud je návrh správně a úplně vyplněný a splňuje všechny zákonné náležitosti, soud vydá usnesení o zahájení insolvenčního řízení. Po jeho zahájení se svolá schůze věřitelů, kde se hlasuje o návrhu na oddlužení.

Konečné schválení návrhu na oddlužení je v rukou insolvenčního soudu, který rozhodne na základě výsledku hlasování na schůzi věřitelů a dalších relevantních faktorů. Pokud je návrh na oddlužení schválen, nastupuje proces oddlužení, během kterého dlužník splácí své dluhy dle schváleného plánu. Po úspěšném splnění tohoto plánu soud rozhodne o tom, že je dlužník oddlužen.