Proces osobního bankrot?

  1. Dluhová situace: Musíte mít značné dluhy, které nemůžete splatit z vašich finančních prostředků. 
  2. Důkaz o nezbytnosti bankrotu - seznam dluhů 
  3. Dokumentace finanční situace
  4. Insolvenční přezkum: V některých jurisdikcích bude muset být proveden insolvenční přezkum, který posoudí váš finanční stav a potvrdí, zda splňujete podmínky pro osobní bankrot.
  5. Platební plán Vám stanový soud
  6. Právní zastoupení prostřednictvím dluhové poradny