Exekutoři jsou oprávněni konfiskovat jakýkoliv majetek, který se nachází na trvalém bydlišti dlužníka, bez ohledu na to, kdo je skutečným vlastníkem. To znamená, že pokud žijete s dlužníkem, může exekutor zabavit i vaše osobní věci, i když nejste osobou, která dluží. Tato situace často postihuje členy rodiny dlužníka, jako jsou manželé, rodiče, prarodiče nebo spolubydlící, kteří nemusí mít o existenci dluhu žádnou představu.

Dluhy a následná exekuce mohou negativně ovlivnit všechny, kdo sdílí bydliště s dlužníkem. Možná zjistíte, že vaše osobní věci, od televizoru po auto na dvoře, jsou nyní v držení exekutora, ačkoliv sami nemáte žádné dluhy.

Místo trvalého bydliště dlužníka je rozhodující pro exekuci, a to i v případě, že dlužník tam skutečně nežije. To může vést k tomu, že rodiče ztratí majetek kvůli dluhům dítěte, které se odstěhovalo, ale nechalo si u nich trvalé bydliště. Exekutor však může zabavit veškerý majetek i tam, kde se dlužník zdržuje a přitom má trvalé bydliště uvedený jinde.

Nicméně, nedávná úprava exekučního řádu, která vstoupila v platnost v listopadu minulého roku, umožňuje vyjmout z exekuce věci, které nepatří dlužníkovi. Tento proces ale vyžaduje formální žádost. Pokud s vyjmutím věcí z exekuce nesouhlasí exekutor, musíte se obrátit na soud. Do doby, než soud rozhodne, s těmito věcmi exekutor nesmí nakládat.

Přestože má exekutor patnáct dní na to, aby rozhodl o žádosti o vyjmutí věcí ze seznamu zabavených položek, často se stává, že skuteční vlastníci majetku nejsou o této možnosti informováni. To může vést k ztrátě času a potenciálně k prodeji jejich majetku v aukci.

Více informací najdete na webu Vypiszregistrudluzniku.cz.