Podmínky oddlužení v roce 2023: Kdy vyhlásit osobní bankrot a jak vymazat dluhy

Co je osobní bankrot?
Osobní bankrot, známý také jako oddlužení, představuje právní postup pro lidi, kteří se ocitli v situaci, kdy už nedokáží řádně splácet své dluhy. Jedná se o sanační způsob řešení insolvence, který je začleněn do českého právního systému pod Insolvenčním zákonem.


Proč byste mohli uvažovat o osobním bankrotu?

  1. Zachování majetku: Jednou z hlavních výhod osobního bankrotu je ochrana vašeho majetku. Vyhlášením osobního bankrotu můžete zabránit exekucím a možnosti, že byste přišli o svůj majetek.
  2. Odpis části dluhů: Během oddlužení mohou být odpuštěny části vašich nesplacených závazků. To znamená, že nebudete muset splatit celou částku svých dluhů.
  3. Zabránění růstu dluhů: Během osobního bankrotu se vaše dluhy dále nezvětšují, což vám umožňuje lépe plánovat vaši finanční budoucnost.

Rady pro vyhlášení osobního bankrotu:

  1. Zvažte svou situaci: Než se rozhodnete pro osobní bankrot, důkladně zhodnoťte svou finanční situaci a zvažte, zda je to pro vás nejlepší možnost. Osobní bankrot je závažný krok a měli byste zvážit všechny alternativy.
  2. Konzultujte s právním expertem: Je důležité konzultovat vaši situaci s právním expertem nebo insolvenčním poradcem, kteří vám mohou poskytnout konkrétní rady a asistenci při celém procesu oddlužení.
  3. Začněte s insolvenčním řízením: Pokud se rozhodnete pro osobní bankrot, budete muset podat žádost o insolvenční řízení u soudu. S tím vám může pomoci váš právní zástupce.
  4. Splňte podmínky: Abyste mohli vyhlásit osobní bankrot, musíte splnit určité podmínky, jako je minimální výše dluhů a další. Ujistěte se, že na ně všechny splňujete.
  5. Dodržujte postupy: Během osobního bankrotu budete muset dodržovat určité postupy a spolupracovat s insolvenčním správcem. Je důležité se řídit pokyny a termíny stanovené insolvenčním soudem.
  6. Připravte se na nový začátek: Oddlužení vám může umožnit začít znovu a zbavit se tíže dluhů. Během tohoto procesu se můžete také učit lepšímu finančnímu plánování a řízení svých financí.

Pamatujte, že osobní bankrot je seriózní krok, který by měl být prováděn s důkladným zvážením a pomocí profesionálů. Je to nástroj, který může pomoci lidem získat nový začátek a zbavit se tíže dluhů.