Jaké je rozdíl mezi osobním bankrotem a insolvencí?


Insolvence znamená, že dlužník nemá dostatek financí na splacení svých dluhů. K řešení takové situace slouží různé způsoby, jako je oddlužení (osobní bankrot), konkurs a reorganizace. Tyto způsoby jsou uplatňovány podle toho, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu. Oddlužení, neboli osobní bankrot, je způsob řešení zadlužení fyzických osob. Dlužník se může uchýlit k oddlužení v momentě, kdy má více věřitelů a jejich pohledávky jsou více než 30 dní po splatnosti. Během 3 nebo 5 let pak dlužník splácí své závazky, po jejichž splnění je osvobozen od placení dosud nesplacených pohledávek. V rámci konkursu jsou věřitelé uspokojování z prodeje majetku dlužníka a ze srážek z jeho mzdy. Po ukončení řízení však dlužník není od svých dluhů osvobozen.