Jak probíhá insolvence?

Průběh insolvence závisí na konkrétním typu insolvence. Obecně lze říci, že insolvence začíná tím, že dlužník podá návrh na insolvenci k soudu. Následně soud rozhodne o zahájení insolvence a jmenuje insolvenčního správce, který má za úkol spravovat majetek dlužníka a uspokojovat věřitele.

V případě oddlužení (osobní bankrot) správce zpracuje návrh na oddlužení, který posuzuje insolvenční soud. Pokud je návrh schválen, dlužník začne splácet své dluhy v souladu s plánem splátek, který stanoví soud. V rámci oddlužení jsou věřitelé uspokojování a dluhy mohou být částečně nebo zcela odpouštěny.

V případě konkursu správce spravuje majetek dlužníka a snaží se ho prodat za co nejvyšší cenu, aby uspokojil věřitele. V případě reorganizace správce pomáhá dlužníkovi restrukturalizovat jeho podnikání, aby se dluhy mohly splácet z budoucích zisků.

Insolvenční řízení je velmi komplexní a trvá obvykle několik let. Během řízení mohou nastat různé problémy a věřitelé mohou mít různé nároky. Je důležité mít zkušeného právníka, který vás bude zastupovat během celého procesu insolvence.