Co je potřeba k osobnímu bankrotu?

Poradna pro osobní bankroty Vám zdarma poskytne rady. Více na Osobní-Bankroty.cz

Pro vyhlášení osobního bankrotu je třeba splnit několik podmínek a vykonat určité kroky:

  1. Být fyzickou osobou, nebo živnostník.
  2. Mít dluhy vůči 2 a více věřitelům 
  3. Prokázat, že nejsou prostředky na splacení dluhů.
  4. Je dobré se poradit s dluhovou poradnou pro dlužníky
  5. Podat návrh na osobní bankrot na soudu a zaplatit poplatek.
  6. Dodat soudnímu zástupci seznam majetku a dluhů.
  7. Vyčkat na rozhodnutí soudu a pokračovat v plnění dalších povinností vůči věřitelům a soudu.

Je důležité si uvědomit, že osobní bankrot není jednoduchý proces a má vliv na osobní i finanční situaci dlužníka. Proto je vhodné se nejdříve poradit s odborníkem a zvážit, zda je to pro vás nejlepší řešení.