Co je insolvence?

Insolvence je stav, kdy dlužník není schopen plnit své finanční závazky vůči věřitelům. Tento stav může být způsoben například příliš vysokým zadlužením, neschopností generovat dostatečný příjem k úhradě dluhů nebo výrazným poklesem hodnoty majetku, který by mohl být prodán a použit k uhrazení dluhů. Insolvence může být řešena různými způsoby, jako jsou oddlužení (osobní bankrot), konkurs nebo reorganizace, v závislosti na druhu dlužníka a jeho konkrétní situaci.